Nuutste / Latest

06/08/2019 – Carina gaan vandag vir ‘n CT skandering in Kaapstad. Sy het Donderdag, 8 Augustus 2019, ‘n afspraak by ‘n onkoloog hier. // Carina is going for a CT scan in Cape Town today. She has an appointment with an oncologist here, on Thursday, 8 August 2019.

15/07/2019 – Nog 3 “drips” vandag. Carina se longe toon ‘n baie groot verbetering sedert Junie en die dokter is uiteraard baie tevrede hiermee. Sy moet egter steeds ‘n onkoloog gaan spreek, omrede hulle selde iemand behandel sonder dat ‘n onkoloog betrokke is. Die onkoloog moet haar ook inlig oor ander beskikbare opsies wat behandeling betref. // Another 3 drips today. Carina’s lungs have shown a huge improvement since June and the doctor is obviously very satisfied with this. She still has to see an oncologist though, because they seldom treat a patient without an oncologist being involved. The oncologist also has to advise her of other treatment options which are available.

11/07/2019 – Carina het vandag 3 “drips” gekry (Astragalus, Sutherlandia en Mistel). Die eerste twee se doel is om die immuunstelsel ‘n hupstoot te gee. Sy het môreoggend en Saterdagoggend weer afsprake. Haar dokter gaan Saterdagoggend die verskillende behandelingsplanne bespreek. // Carina had 3 drips administered today (Astragalus, Sutherlandia and Mistletoe). The first two are intended to give the immune system a boost. Her next appointments are tomorrow morning and Saturday morning. On Saturday the doctor will be discussing the different treatment plans.

10/07/2019 – Vandag se afspraak het relatief goed afgeloop. Carina se longfunksie het aansienlik verbeter sedert haar laatste afspraak aan die begin van Junie. Die dokter het ook die uitslae van die toetse kortliks bespreek. Blykbaar is 54 van die 56 moontlike behandelings wat getoets is, nie opgewasse teen die kanker wat sy het nie! Twee behandelings, naamlik immunoterapie en ‘n sekere chemoterapie, kan egter suksesvol wees. Die immunoterapie het veral goeie resultate gelewer tydens die toetse. Ons sal môre meer inligting hieroor hê! // Today’s appointment went relatively well. Carina’s lung function has shown a marked improvement since her last appointment in early June. The doctor briefly discussed the results of the tests as well. Apparently, 54 of the 56 possible treatments, are no match for the cancer she has! Two treatments, namely immunotherapy and a certain chemotherapy, can however be successful. The immunotherapy especially, showed a lot of promise during the tests. We will have more information regarding this tomorrow.

04/06/2019 – Carina se volgende doktersafspraak is 10 Julie 2019 waartydens sy sal hoor watter behandeling sy gaan ontvang // Carina’s next doctor’s appointment is on 10 July 2019, when she will hear what treatment she will be receiving.

  •